Sök

Information

Information

Information till boende och besökare i våra fastigheter angående Covid-19

  • Stanna hemma om du är sjuk! Undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt till dess att du blivit frisk. 
  • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Hosta och nys i armvecket för att förhindra att smitta sprids. 
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga. 
  • Håll avstånd till varandra i till exempel trapphus och trängs inte i hissar. Vänta tills hissen är ledig igen. 
  • Vänta med felanmälningar som inte är akuta, så att du slipper hembesök som ökar risken för smitta. 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.